கூட்டுறவு மேம்பாட்டு அலுவலர் 2021 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்புக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டித் தேர்வு - வட மத்திய மாகாண பொது சேவை ஆணையம்

Closing Date – 2021-June-30

Contact Numbers : 025-2221711

Email – pscncp@gmail.com

Download Application

#north central province vacancies 2018 #government job vacancies in north central province 2018 #jobs in north central province #north central province teaching vacancies 2018 #central province job vacancies 2018 #northern province public service commission #north central province audit exam #revenue inspector north central province # Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Provincial Public Management Assistants Service 2018 – North Central Provincial Public Service Commission