முகாமைத்துவ நிலைப் பாடநெறிகள் மற்றும் சான்றிதழ் நிலைப் பாடநெறிகள் ஹோட்டல் மற்றும் கேட்டரிங் சேவைகளில் டிப்ளமோ மற்றும் விருந்தோம்பல் முகாமைத்துவத்தில் தேசிய டிப்ளோமா - இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் ஹோட்டல் முகாமைத்துவம் (SLITHM) 2018


Closing Date – 2018-November-30
Advertisement Sinhala Edition Preview
Advertisement English Edition Preview
Instructions to Candidates
Contact Numbers : 0112382201-13
Email – chscmb@sltnet.lk
Source – Silumina / Sunday Observer (2018.11.04)