*இலங்கை அரசாங்க வேலைவாய்ப்பு

* நீங்கள் G.C.E O/L இல் சித்தி பெற்றவரா???

*இலங்கை கட்டடங்கள் திணைக்களத்தின் (Department of Building ) மூலம் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (Technical Assistant) வேலைக்கு நாடெங்கிலும் இருந்து தகுதியான இலங்கை பிரஜைகளிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. கோரப்பட்ட பதவிகளும் அதற்கான தகைமைகளும் பின்வருமாறு


(1)தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (Technical Assistant)

*G.C.E O/L இல் குறைந்தது 6 பாடங்களில் சித்தி

*பொருத்தமான தொழில்சார் தகைமை பெற்றிருக்க வேண்டும்

*மாத வருமானம் :- Rs 48,980/-+ Government Allowance.

* விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2018.10.21 ஆகும்.

*தகுதியான அனைவரும் நாடெங்கிலும் இருந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருந்து விண்ணப்பிக்க முடியும்.