பிரதான மருத்துவ அலுவலர், மருத்துவ உத்தியோகத்தர் - இலங்கை ஆயுர்வேத மருந்துகள் கார்ப்பரேஷன் 2018Closing Date – 2018-October-08
Advertisement Sinhala Edition Preview
Advertisement English Edition Preview

Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-2689735
Email – info@ayurvediccorporation.lk
Source – Silumina / Sunday Observer (2018.09.23)