சான்றளிக்கப்பட்ட விருந்தோம்பல் நிதி மற்றும் முகாமைத்துவக் கணக்கியல் தொழில் தகுதி (CHFMA) 2018 - இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் ஹோட்டல் முகாமைத்துவ நிறுவனம் (SLITHM)

Closing Date – 2018-September-25
Advertisement English Edition Preview

Instructions to Candidates
Contact Numbers : 011-2382201-13
Email – chscmb@sltnet.lk
Source – Sunday Observer (2018.09.16)

அப்பிளிக்கேசன் போர்ம் டவுன்லோட் செய்து கொள்ள கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் 👇